Program

10:00

Otwarcie ESG & Sustainability FORUM "Go to the future" 2024

10:05 - 11:30

Sztuczna inteligencja a ESG - wyzwania przyszłości

  • Przedstawienie najważniejszych wniosków płynących z Raportu: “Sztuczna inteligencja a ESG. Wyzwania przyszłości”
  • Prelekcja dr Maciej Kaweckiego "Świat Halucynacji"
  • Panel dyskusyjny

speaker-1

Dariusz Standerski

speaker-2

Dr Maciej Kawecki

speaker-3

Marcin Maruta

speaker-4

Michał Kanownik

speaker-5

Mateusz Pawełczuk

speaker-6

Tomasz Smoleński

11:30 - 12:30

Krótko i długofalowe cele polskiej polityki w Radzie Unii Europejskiej. Priorytety i wyzwania.

Najbliższe lata to dążenie do gospodarki zrównoważonego rozwoju, a to – oprócz przekonania do słuszności przyjętego przez Unię Europejską kierunku, również szereg obaw, jakie dzisiaj wyrażają przedsiębiorcy. Polska jest w przeddzień objęcia prezydencji w Radzie UE i będzie miała ogromny wpływ na kształtowanie polityki wspólnotowej. W trakcie panelu dyskusyjnego będziemy rozmawiać o najważniejszych celach polskiej prezydencji oraz o wyzwaniach, z którymi będzie mierzyć się Europa w związku z transformacją ESG.

speaker-1

Ignacy Niemczycki

speaker-2

Róża Thun

speaker-3

Marek Balt

speaker-4

Tomasz Frankowski

speaker-5

prof. Artur Nowak - Far

speaker-6

Kamil Sobolewski

speaker-7

dr Bartosz Rydliński

12:30 - 13:30

Polityka i profilaktyka zdrowotna w świetle Prezydencji Polski w Radzie UE oraz trendów, technologii, regulacji

Zdrowie jest istotnym elementem nie tylko zrównoważonego rozwoju, ale także odpowiedzialnego inwestowania. Odpowiedzialne firmy od dawna starają się tworzyć korzystne warunki pracy i dbać o dobrostan swoich pracowników. Czy nowoczesne technologie to ułatwią i wpłyną na poprawę zdrowia publicznego? Jak powinna wyglądać polityka i profilaktyka zdrowotne w świetle prezydencji Polski w Radzie UE?

speaker-1

Wojciech Konieczny

speaker-2

Grzegorz Napieralski

speaker-3

Prof. dr hab. Marcin Czech

speaker-4

Agnieszka Deeg-Tyburska

speaker-5

dr Janusz Krupa

13:30 - 14:00

PRZERWA

14:00 - 14:15

Jak przyspieszyć transformację ESG - przedpremiera raportu: "Biznes w równowadze"

Raport „Biznes w równowadze. Jak przyspieszyć transformację ESG?” przynosi odpowiedź na pytanie jak biznes radzi sobie z wyzwaniami stawianymi przez zrównoważoną transformację. Podczas FORUM „Go to the Future” po raz pierwszy spojrzymy na wyniki badania. Zapraszamy na przedpremierę!

speaker-1

Piotr Frankowski

14:15 - 15:15

Optymalizacja i nowe podejście do łańcuchów dostaw. Jak odpowiedzialne firmy wygrywają na zrównoważonej transformacji?

Wnioski płynące z Raportu ESG 2024: „Szanse i ryzyka” określają łańcuchy dostaw jako jedno z największych wyzwań w kontekście wymagań stawianych przez dyrektywę CSRD. Konieczność bardziej przejrzystego ujawnienia danych o łańcuchach wartości doprowadzi również do rzeczywistych zmian w działalności większości organizacji. Jak przygotować się na rewolucję? Jakie są najlepsze praktyki związane z edukacją dostawców oraz zbieraniem danych? Jak współpracować z dostawcami w celu promowania zrównoważonych praktyk?

speaker-1

Bolesław Pilecki

speaker-2

Wojciech Świątek

speaker-3

Agata Kostarz

speaker-4

Klara Zamłyńska-Turek

speaker-5

Ewa Kosmala

speaker-6

Ewa Janczukowicz-Cichosz

speaker-7

Katarzyna Młodożeniec

15:15 - 16:15

Mieszkania przyszłości - ekologia, automatyzacja, budownictwo modułowe.

Według danych Statisty, w 2022 liczba lokali mieszkalnych w Polsce na tysiąc mieszkańców wynosiła 413. Spośród osiemnastu krajów poddanych analizie Polska zajęła szesnaste miejsce – gorzej wypadają wyłącznie Wielka Brytania (z wynikiem 371) oraz Grecja (z wynikiem 285).Szacuje się, że w Polsce brakuje dwóch milionów mieszkań. Czy budownictwo modułowe może być lekarstwem na te niedobory?

speaker-1

Grzegorz Kawecki

speaker-2

Tomasz Chomicki

speaker-3

Marcin Walewski

speaker-4

Mateusz Bonca

16:15 - 17:15

Debata ekspercka: Co zrobić, żeby Polaków było stać na zielone mieszkania? Współpraca banków z deweloperami - jak finansować zrównoważone nieruchomości.

Szacuje się, że rynek nieruchomości odpowiada za około 40% emisji CO2. „Zielone mieszkania” to bez wątpienia przyszłość, jednak czy kupujący ze względu na troskę o klimat są skłonni zapłacić więcej za ekologiczne rozwiązania? Jak powinna w takim przypadku wyglądać współpraca banku z deweloperem na etapie powstawania projektu, a jak współpracę tą połączyć z kosztem kredytu? Na te tematy będziemy dyskutować w gronie przedstawicieli sektora finansowego oraz deweloperów.

speaker-1

Dominik Januszewski

speaker-2

Piotr Witkowski

speaker-3

Artur Łeszczyński

speaker-4

Anna Wojciechowska

speaker-5

Zofia Piwowarek

17:15

ZAKOŃCZENIE