speaker-photo

Marcin Maruta

Partner zarządzający, Rymarz Zdort Maruta

Marcin Maruta jest radcą prawnym i partnerem zarządzającym w kancelarii Rymarz Zdort Maruta. Kieruje praktyką TMT. Jest czołowym ekspertem w dziedzinie nowych technologii i prawa własności intelektualnej w Polsce. Lider wielu specjalistycznych zespołów w kancelarii, m.in. zespołu kontraktów IT, zespołu cloud i zespołu paperless. Doradzał przy najbardziej złożonych i przełomowych projektach technologicznych ostatnich 20 lat. Ma unikatową wiedzę w zakresie takich tematów jak: umowy licencyjne na oprogramowanie, umowy na dostawy i dystrybucję oprogramowania, umowy wdrożeniowe IT, umowy dotyczące chmury i outsourcingu, czy też w zakresie ochrony danych, technologii i sporów dotyczących licencji na oprogramowanie.

Marcin jest współzałożycielem Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema. Celem fundacji jest promowanie cyfrowej edukacji społeczeństwa, m.in. przez podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci oraz przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób starszych.

10:05 - 11:30

9 kwietnia 2024

Sztuczna inteligencja a ESG - wyzwania przyszłości

  • Przedstawienie najważniejszych wniosków płynących z Raportu: “Sztuczna inteligencja a ESG. Wyzwania przyszłości”
  • Prelekcja dr Maciej Kaweckiego "Świat Halucynacji"
  • Panel dyskusyjny