Okrągły Stół Zrównoważonej Transformacji Gospodarczej

8 kwietnia 2024 r. w Hotelu Sheraton spotykamy się przy Okrągłym Stole Zrównoważonej Transformacji Gospodarczej. Okrągły stół dedykowany będzie branżom najbardziej wrażliwym na zmiany związane ze zrównoważoną transformacją. Celem debaty jest wspólne wypracowanie - w toku dyskusji - najważniejszych tematów związanych z ESG, które wymagają podjęcia działań na poziomie krajowym i unijnym.

Wydarzenie ma charakter zamknięty.
Partnerami medialnymi wydarzenia są dziennik Rzeczpospolita oraz Polska Agencja Prasowa.

6 postulatów wypracowanych przez Radę Innowatorów ESG oraz Radę Ekspertów, działających przy Polskim Stowarzyszeniu ESG:

1. Powołanie Rady / Zespołu ds. ESG przy KPRM. Prace Rady koordynowane i nadzorowane przez jednego ministra / wiceministra.

2. Audyt ustaw związanych bezpośrednio i pośrednio z ESG. Dostosowanie prawa polskiego do unijnego.

3. Tarcza ESG. Wsparcie instytucjonalne, finansowe dla dużych firm na inwestycje związane z transformacją ESG.

4. Centrum Wiedzy i Wymagań dotyczących ESG utworzone przy jednej z agend z Grupy PFR.

5. Wsparcie rządu przy kształceniu nowych kadr w obszarze ESG.

6. Jasne wytyczne dotyczące audytowania raportów ESG (Polska Agencja Nadzoru Audytowego).

Uczestnicy debaty

W Okrągłym Stole Zrównoważonej Transformacji Gospodarczej udział weźmie ok. 40 osób: politycy, przedstawiciele ministerstw oraz agend rządowych, prezesi i członkowie zarządów czołowych polskich firm, eksperci od energetyki, budownictwa, ESG, doradztwa strategicznego, prawnicy największych kancelarii.

Michał Kobosko

Poseł na Sejm, Polska 2050

Miłosz Motyka

Podsekretarz stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka

Podsekretarz Stanu, pion ds. Unii Europejskiej

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Rektor, Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Rektor, Akademia Leona Koźmińskiego

dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Grzegorz Malinowski

Dyrektor Instytutu Łukasiewicz ITECH

Renata Bem

Dyrektor Generalna, UNICEF Polska

Jacek Gdański

Prezes, Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Kamil Jesionowski

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Rektor, Akademia Leona Koźmińskiego

Kamil Sobolewski

Główny Ekonomista Pracodawców RP

Justyna Glusman

Dyrektor zarządzająca, Stowarzyszenie Fala Renowacji

Borys D. Sawicki

Radca Prawny, Kancelaria prawna SK&S

dr Joanna Róg-Dyrda

Counsel, Praktyka Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych, Kancelaria DZP

Michał Czarnuch

Partner, kancelaria Rymarz Zdort Maruta

Joanna Dargiewicz – Rożek

Członkini Zarządu, Polskie Stowarzyszenie ESG

Marta Biernacka – Miernik

Członkini Zarządu, Polskie Stowarzyszenie ESG

Piotr Ostaszewski

Prezes Zarządu, Ekovoltis

Agnieszka Głowacka

Vice president of ERBUD GROUP

Piotr Frankowski

Dyrektor Zarządzający, Ayming Polska

Robert Jędrzejowski

Prezes Zarządu, Pekabex S.A.

Michał Grzybowski

Prezes Zarządu, PHILIPS Polska

Agnieszka Deeg-Tyburska

General Counsel, Członek Zarządu, Polpharma

Jakub Bejnarowicz

Dyrektor regionalny na Europę, AICPA & CIMA

Jacek Łukaszewski

Prezes, Schneider Electric

Adam Wdowiak

Prezes Zarządu, Intelligent Technologies S.A.

Mariusz Potocki

Head of Commercial Sales SolarEdge Polska

Dominik Januszewski

Head of Strategic Consulting, ESG, JLL

Agata Kostarz

Z-ca Dyrektora ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju, Kierowniczka Działu ESG, LW Bogdanka

Krystian Nowakowski

Prezes Zarządu, DEKRA Certification Sp. z o. o.

Bolesław Pilecki

Head of Sales, CRIF

Marcin Pollo

Dyrektor ds. Rozwoju Elektromobilności, Anwim S.A.

Anna Wojciechowska

Head of ESG, Director of Sales and Marketing, ROBYG

Ewa Kosmala

Global Sustainability Director, Selena Group

Irena Sajnacka

Senior Business Consultant, Dun & Bradstreet

Kamila Wosińska

Head of Group ESG Data Governance, Senior Manager CSR – Social, Business & Data GFT Technologies