speaker-photo

Michał Czarnuch

Partner, kancelaria Rymarz Zdort Maruta

Jest jednym z najlepszych polskich prawników działających w szeroko pojętym obszarze służby zdrowia, który specjalizuje się w prawie administracyjnym, a w szczególności prawie farmaceutycznym, prawie wyrobów medycznych, prawie medycznym, prawie reklamy, prawie europejskim i prawie konkurencji, a także compliance w sprawach związanych z zarzutami korupcji. Jest zaangażowany w doradztwo dla branży farmaceutycznej i FMCG (włączając produkty alkoholowe i tytoniowe), w zakresie działań reklamowych i promocyjnych, refundacji, dystrybucji, znakowania oraz wytwarzania i kontroli jakości.

Doradza w zakresie tworzenia systemów dystrybucji i handlu produktami leczniczymi w kwestiach związanych z systemami ochrony zdrowia, w tym dotyczących finansowania świadczeń zdrowotnych, tworzenia i restrukturyzacji podmiotów leczniczych, telemedycyny oraz ubezpieczeń zdrowotnych.

Uczestniczył w wielu procesach legislacyjnych, m.in. brał udział w pracach nad ustawami z zakresu ochrony zdrowia, tworząc opinie i raporty na temat funkcjonowania tych ustaw. Jest jednym z inicjatorów Telemedycznej Grupy Roboczej oraz członkiem zarządu Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza. Doradza w projektach związanych z outsourcingiem i dostępem do danych medycznych we współpracy z CSIOZ i Ministerstwem Zdrowia. Jest członkiem Rady ds. Interoperacyjności CSIOZ. Członek Zespołu Doradców przy senackiej Komisji Zdrowia.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Wpis na listę adwokatów uzyskał w 2014 roku. Od 2017 r wykładowca na studiach podyplomowych „Zarządzanie w sektorze farmaceutycznym”, organizowanych na Uczelni Łazarskiego.