ESG & Sustainability Forum "Go to the future!" Program

Program

10:00

Otwarcie ESG & Sustainability FORUM "Go to the future"

10:30

Jak zmienią się banki i instytucje finansowe?

Banki już teraz stosują kryteria #ESG w swoich decyzjach inwestycyjnych. Z jednej strony pozwala to na dokładniejszą ocenę ryzyka, z drugiej wymusza na innych uczestnikach rynku finansowego dostosowania strategii do standardów ESG.
▪️ Czy czeka nas finansowa rewolucja w świetle ESG?
▪️ Jak z pozyskaniem finansowania poradzą sobie mniejsi rynkowi gracze?
▪️ W jaki sposób banki i instytucje finansowe mogą wpływać na zieloną transformację firm i organizacji?
▪️ W którym kierunku będzie rozwijał się sektor finansowy?

 

W dyskusji wezmą udział:

 

- Robert Adamczyk, Senior Environmental Adviser, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
- Katarzyna Szwarc, Pełnomocniczka rządu ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, Ministerstwo Finansów
- dr Jolanta Turek, Międzyuczelniana Akademia Klimatu, SGH
- dr Tomasz Wiśniewski, Koordynator Strategii ESG dla Rynku Kapitałowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- Katarzyna Teter, Menadżer zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i ESG, Santander Bank Polska

speaker-1

Robert Adamczyk

speaker-2

Katarzyna Szwarc

speaker-3

dr Tomasz Wiśniewski

speaker-4

Katarzyna Teter

speaker-5

dr Jolanta Turek

11:25

Pracodawca i pracownik przyszłości. Społeczny aspekt #ESG

Społeczny aspekt #ESG kształtuje wiele obszarów w organizacji. Jednym z nich są stosunki pracodawca - pracownik.
▪️ Jak relacja ta będzie wyglądać w przyszłości?
▪️ Czy #ESG wymusi zmiany w kodeksie pracy i na nowo zdefiniuje prawa i obowiązki zatrudnionych?
▪️ Czy kultura speak up ma szasnę przyjąć się na polskim rynku pracy?
▪️ Jakie znaczenie ma etyka w biznesie i czy jest ważna dla nowych pokoleń pracowników?
▪️ Co oznaczają kodeksy etyczne dla przyszłych pracowników i dla pracodawców?

 

W dyskusji wezmą udział:

 

- Barbara Socha, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej
- dr Anna Partyka - Opiela, Partner, Szefowa zespołu Compliance, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
- Olga Morawska, Head of HR Strategy, KRUK S.A.
- Bartosz Siwiak, Manager at People & Organisation, PwC

 

speaker-1

Barbara Socha

speaker-2

Olga Morawska

speaker-3

Bartosz Siwiak

speaker-4

dr Anna Partyka - Opiela

12:15

PRZERWA

12:35

PREZENTACJA: Siedem trendów technologicznych, które zmienią świat

Prezentacja badania foresight Sieci Badawczej Łukasiewicz - ORGMASZ.

speaker-1

Dominika Bagińska - Chyłek

12:50

DYSKUSJA: Siedem trendów technologicznych, które zmienią świat.

Zielona i cyfrowa transformacja jest mega trendem kształtującym przyszłość świata, Europy, Polski, każdego z nas.
▪️ W jaki sposób wykorzystać wynikające z niej szanse dla rozwoju?
▪️ W jakich obszarach technologicznych polska gospodarka ma szansę zdobyć wiodącą pozycję w najbliższych 10 latach?
▪️ Jakie trendy w obszarze ESG będą kształtowały nasze życie?

 

W dyskusji wezmą udział:

 

- prof. ALK dr hab. Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego
- Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy,
UN Global Compact Network Poland
- Joanna Molik, Dyrektor ds zrównoważonego rozwoju i ESG, Microsoft
- Magdalena Andrejczuk, Sustainability & ESG Senior Expert, Allegro
- Aleksandra Koseła, External Affairs Manager, BAT

speaker-1

prof. ALK dr hab. Bolesław Rok

speaker-2

Kamil Wyszkowski

speaker-3

Magdalena Andrejczuk

speaker-4

Joanna Molik

speaker-5

Aleksandra Koseła

13:40

Jak będziemy mieszkać za 10 lat?

Czy ESG jest w stanie na nowo zdefiniować przestrzeń miejską? Dążenie do zeroemisyjności obejmuje nie tylko sektor nieruchomości komercyjnych. Również deweloperzy stoją przed ogromnym wyzwaniem - odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju.

▪️W jaki sposób zrównoważone projekty powinny odpowiadać na nowe potrzeby społeczne?
▪️Jakie główne bariery muszą wziąć pod uwagę projektanci nowych przestrzeni miejskich?
▪️Czy idea przyjaznych i zielonych miast ma szansę na realizację w praktyce?

 

W dyskusji wezmą udział:

 

- Agnieszka Głowcka, Vice president of ERBUD GROUP
- dr Iwona Sroka, Członek Zarządu, Murapol
- Sławomir Brzózek, Dyrektor ds. ESG, ENERIS
- Jerzy Karwelis, Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu, Łukasiewicz-Orgmasz
- Arkadiusz Pączka, Wiceprezes, Federacja Przedsiębiorców Polskich

 

 

speaker-1

Agnieszka Głowacka

speaker-2

Arkadiusz Pączka

speaker-3

Sławomir Brzózek

speaker-4

Jerzy Karwelis

speaker-5

dr Iwona Sroka

14:30

PRZERWA

14:40

Jak pomóc sektorowi MŚP w przygotowaniu do transformacji, którą zapoczątkowało ESG?

Liderzy polskich firm wciąż nie mają wystarczających informacji i argumentów, by wdrażać w firmie standardy ESG jako efektywne narzędzie zarządzania. Sektorowi MŚP również brakuje tych argumentów i… wiedzy. Aż 53% podmiotów w ogóle nie miało styczności z pojęciem ESG! Z firm, które znają to pojęcie, jedynie 1/5 opracowała strategię ESG (dane pochodzą z Raportu: „Koszty i wyzwania ESG” opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie ESG).

▪️Jakiego wsparcia potrzebują mniejsze firmy, by zacząć raportować wskaźniki ESG i pozostać w łańcuchach dostaw dużych graczy?
▪️Jak przygotować dostawców do procesu raportowania?
▪️Czy sektor MŚP zda egzamin ze zrównoważonego rozwoju?

 

W dyskusji wezmą udział:

 

- Maria Krawczyńska, Dyrektorka Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów, Bank BNP Paribas
- dr Aleksandra Stanek - Kowalczyk, Managing Director, SAPERE
- Karolina Opielewicz, Członkini Zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza
- Borys D. Sawicki, Radca prawny | Finansowanie przedsiębiorstw, ESG
- Piotr Placha, Menedżer Centrum Eksportu, PAIH
- Katarzyna Białkowska, Transformation Leader, CFO, AICPA | CIMA

speaker-1

Piotr Placha

speaker-2

Maria Krawczyńska

speaker-3

dr Aleksandra Stanek - Kowalczyk

speaker-4

Karolina Opielewicz

speaker-5

Borys D. Sawicki

speaker-6

Katarzyna Białkowska

15:30

Przyszłość rynku energii.

Rynek energii ulega ciągłym zmianom i ewolucji. Potrzeba skierowania się ku odnawialnym źródłom energii, rozwijanie technologii umożliwiających efektywną i tanią dystrybucję to tylko niektóre z wyzwań stojących przed branżą energetyczną. W którym kierunku będzie dalej rozwijał się sektor?

 

W dyskusji wezmą udział:

 

- Rafał Hajduk, szef Zespołu Doradztwa Energetycznego, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
- Wojciech Świątek, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, Schneider Electric
- Małgorzata Babska, Communication Manager, FORTUM
- Maciej Tomecki, Kierownik Projektu, PKN Orlen
- dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, Uniwersytet Gdański

speaker-1

Maciej Tomecki

speaker-2

Wojciech Świątek

speaker-3

Rafał Hajduk

speaker-4

Małgorzata Babska

speaker-5

dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG 

16:20

Zrównoważony rozwój w nieruchomościach komercyjnych - nowe możliwości i wyzwania

ESG na nowo definiuje relację pracodawca - pracownik. Czy zmieni również rynek nieruchomości komercyjnych? Pandemia oraz praca hybrydowa spowodowały już szereg zmian i wyzwań. Czas na zrównoważoną transformację!
▪️ Jak nowe technologie zmienią sposób, w jaki wynajmujemy nieruchomości komercyjne?
▪️ W jakich przestrzeniach będzie pracował pracownik przyszłości?
▪️ Na jakie scenariusze muszą nastawić się firmy świadczące usługi leasingu nieruchomości komercyjnych?

 

W dyskusji wezmą udział:

 

- Jarosław Fiutowski, Członek Zarządu do spraw polityki ESG i zrównoważonego budownictwa, GHELAMCO
- Michał Bryszewski, Dyrektor Działu Property & Asset Management , Członek Zarządu, Savills
- Izabela Makowska - Kwiecińska, Associate Director, Sustainability & ESG, Colliers
- Konrad Krusiewicz, CEO, The Design Group
- Przemysław Nestoruk, Managing Director of the AV Enterprise, Integrated Professional Solutions

speaker-1

Jarosław Fiutowski

speaker-2

Michał Bryszewski

speaker-3

Izabela Makowska-Kwiecińska

speaker-4

Konrad Krusiewicz

speaker-5

Przemysław Nestoruk

17:10

ZAKOŃCZENIE