speaker-photo

Wojciech Świątek

Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, Schneider Electric

Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Schneider Electric od 2022 r. Odpowiada za realizację strategii spółki związanej z lokalnym osiąganiem celów zrównoważonego rozwoju, dekarbonizacji i transformacji energetycznej.

Od 2017 r. pełni również obowiązki dyrektora ds. rozwoju biznesu na klaster Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. W tej roli odpowiada m.in. za realizację długoterminowych planów rozwoju działalności firmy w Polsce i regionie, opracowanie krajowych planów strategicznych oraz współpracę z kluczowymi klientami i partnerami. Reprezentuje również Schneider Electric Polska w stowarzyszeniach i izbach handlowych.

Wojciech Świątek jest związany ze Schneider Electric od 1997 roku. Na przestrzeni lat pracował w różnych zespołach na stanowiskach związanych z marketingiem, strategią i rozwojem biznesu, początkowo w Polsce, następnie we Francji (2002 – 2006 r.), w Rosji i krajach WNP (2006 – 2013 r.). Od 2013 r. ponownie pracuje w Polsce.

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Automatyki Przemysłowej oraz programu MBA prowadzonego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej wspólnie z London Business School, HEC Paris i NHH (Bergen). Jest także absolwentem University of Westminster w Londynie na kierunku Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów.

15:30

29 marca

Przyszłość rynku energii.

Rynek energii ulega ciągłym zmianom i ewolucji. Potrzeba skierowania się ku odnawialnym źródłom energii, rozwijanie technologii umożliwiających efektywną i tanią dystrybucję to tylko niektóre z wyzwań stojących przed branżą energetyczną. W którym kierunku będzie dalej rozwijał się sektor?

 

W dyskusji wezmą udział:

 

- Rafał Hajduk, szef Zespołu Doradztwa Energetycznego, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
- Wojciech Świątek, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, Schneider Electric
- Małgorzata Babska, Communication Manager, FORTUM
- Maciej Tomecki, Kierownik Projektu, PKN Orlen
- dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, Uniwersytet Gdański

14:15 - 15:15

9 kwietnia 2024

Optymalizacja i nowe podejście do łańcuchów dostaw. Jak odpowiedzialne firmy wygrywają na zrównoważonej transformacji?

Wnioski płynące z Raportu ESG 2024: „Szanse i ryzyka” określają łańcuchy dostaw jako jedno z największych wyzwań w kontekście wymagań stawianych przez dyrektywę CSRD. Konieczność bardziej przejrzystego ujawnienia danych o łańcuchach wartości doprowadzi również do rzeczywistych zmian w działalności większości organizacji. Jak przygotować się na rewolucję? Jakie są najlepsze praktyki związane z edukacją dostawców oraz zbieraniem danych? Jak współpracować z dostawcami w celu promowania zrównoważonych praktyk?