speaker-photo

Arkadiusz Pączka

Wiceprezes, Federacja Przedsiębiorców Polskich

Prawnik, od 10 lat związany z organizacjami przedsiębiorców, wcześniej wieloletni pracownik administracji rządowej m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Pracy, Ministerstwie Gospodarki. Sekretarz Rady Dialogu Społecznego członek Zespołu ds. deregulacji gospodarki przy Ministrze Rozwoju. Współautor raportów dot. monitoringu przebiegu procesu legislacyjnego w Polsce, dialogu społecznego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMSC oraz programu MBA GFKM.

13:40

29 marca

Jak będziemy mieszkać za 10 lat?

Czy ESG jest w stanie na nowo zdefiniować przestrzeń miejską? Dążenie do zeroemisyjności obejmuje nie tylko sektor nieruchomości komercyjnych. Również deweloperzy stoją przed ogromnym wyzwaniem - odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju.

▪️W jaki sposób zrównoważone projekty powinny odpowiadać na nowe potrzeby społeczne?
▪️Jakie główne bariery muszą wziąć pod uwagę projektanci nowych przestrzeni miejskich?
▪️Czy idea przyjaznych i zielonych miast ma szansę na realizację w praktyce?

 

W dyskusji wezmą udział:

 

- Agnieszka Głowcka, Vice president of ERBUD GROUP
- dr Iwona Sroka, Członek Zarządu, Murapol
- Sławomir Brzózek, Dyrektor ds. ESG, ENERIS
- Jerzy Karwelis, Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu, Łukasiewicz-Orgmasz
- Arkadiusz Pączka, Wiceprezes, Federacja Przedsiębiorców Polskich