speaker-photo

dr Iwona Sroka

Członek Zarządu, Murapol

Rozpoczęła swoją współpracę z Grupą Murapol w 2017 r. W styczniu 2018 r. objęła stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar marketingu i komunikacji PR&IR oraz ESG. Posiada rozległe i wszechstronne doświadczenie biznesowe w zakresie zarządzania, marketingu i PR, rynków finansowych i kapitałowych oraz akademickie. Iwona Sroka ukończyła studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 1999 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych. W latach 2000-2017 związana z polskim rynkiem kapitałowym - jako dyrektor na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zaś w latach 2009-2017 jako prezes grupy kapitałowej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Od 2009 r. jest także adiunktem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

13:40

29 marca

Jak będziemy mieszkać za 10 lat?

Czy ESG jest w stanie na nowo zdefiniować przestrzeń miejską? Dążenie do zeroemisyjności obejmuje nie tylko sektor nieruchomości komercyjnych. Również deweloperzy stoją przed ogromnym wyzwaniem - odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju.

▪️W jaki sposób zrównoważone projekty powinny odpowiadać na nowe potrzeby społeczne?
▪️Jakie główne bariery muszą wziąć pod uwagę projektanci nowych przestrzeni miejskich?
▪️Czy idea przyjaznych i zielonych miast ma szansę na realizację w praktyce?

 

W dyskusji wezmą udział:

 

- Agnieszka Głowcka, Vice president of ERBUD GROUP
- dr Iwona Sroka, Członek Zarządu, Murapol
- Sławomir Brzózek, Dyrektor ds. ESG, ENERIS
- Jerzy Karwelis, Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu, Łukasiewicz-Orgmasz
- Arkadiusz Pączka, Wiceprezes, Federacja Przedsiębiorców Polskich