speaker-photo

Krystian Nowakowski

Prezes Zarządu, DEKRA Certification Sp. z o. o.

Doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, członek FCCA związany z branżą audytorską od 2005 roku najpierw pracując w firmie Deloitte, później jako Dyrektor Finansowy DEKRA Certification Sp. z o.o., a od 2019 roku jako Prezes Zarządu tej firmy. Aktywnie zaangażowany w realizację strategii zrównoważonego rozwoju DEKRA. Nadzoruje rozwój usług certyfikacyjnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem usług z zakresu zrównoważonego rozwoju we współpracy z międzynarodowym działem usług auditowych DEKRA.