speaker-photo

Ewa Kosmala

Global Sustainability Director, Selena Group

Magister inżynier budownictwa, pasjonatka zrównoważonego rozwoju, akredytowany assesor BREEAM International, LEED GA oraz referent HQE, sekretarz Komitetu Ekologii PZiTB, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Ma ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie budownictwa zrównoważonego. Uczestniczy w pracach 5 komitetów PKN, w tym ds. zrównoważonego budownictwa. Absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.

14:15 - 15:15

9 kwietnia 2024

Optymalizacja i nowe podejście do łańcuchów dostaw. Jak odpowiedzialne firmy wygrywają na zrównoważonej transformacji?

Wnioski płynące z Raportu ESG 2024: „Szanse i ryzyka” określają łańcuchy dostaw jako jedno z największych wyzwań w kontekście wymagań stawianych przez dyrektywę CSRD. Konieczność bardziej przejrzystego ujawnienia danych o łańcuchach wartości doprowadzi również do rzeczywistych zmian w działalności większości organizacji. Jak przygotować się na rewolucję? Jakie są najlepsze praktyki związane z edukacją dostawców oraz zbieraniem danych? Jak współpracować z dostawcami w celu promowania zrównoważonych praktyk?