speaker-photo

Mariusz Potocki

Head of Commercial Sales SolarEdge Polska

Związany z energią odnawialną od 2005 roku. Z racji wykształcenia w obszarze hydrologii i meteorologii, początkową działalność skoncentrował na energetyce wodnej. Wraz z zespołem z IMGW zajmował się analizą zasobów wiatru w Polsce, wykorzystanych w przyszłym planowaniu lokalizacji pod elektrownie wiatrowe. W latach 2007-2015 manager projektów wiatrowych, rozwijający wdrożenie projektów turbin wiatrowych niemieckiej firmy Enercon wraz z bydgoską spółką.

Od 2007 roku związany z fotowoltaiką. W latach 2008-2015 początkowo jako Manager ds. Logistyki, następnie Dyrektor Produkcji w fabryce Solar-Future-Energy - jednej z pierwszych polskich fabryk modułów fotowoltaicznych. W latach 2010-2012 zaangażowany w realizację projektów farm fotowoltaicznych w Bułgarii i we Włoszech.

W 2012-2013 roku rozwijał sieć sprzedaży mikro-instalacji na Sycylii, na bazie modułów PV wyprodukowanych w Polsce.

Od 2015 - po założeniu własnej firmy doradczej w obszarze OZE - związany z rynkiem produkcyjnym modułów PV w Polsce, jak i za granicą jako Business Development Manager.

Zaangażowany w promocję i rozwój polskich przedsiębiorstw na takich rynkach jak Australia, Gruzja, Ukraina oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Od 2019 roku związany z SolarEdge, obecnie na stanowisku Head of Commercial Sales.