speaker-photo

Kamil Sobolewski

Główny Ekonomista Pracodawców RP

Ekspert przy Radzie Dialogu Społecznego, czlonek m.in. Komitetu Monitorujacego KPO, komietu ds Semestru Europejskiego, Społecznej Rady Fiskalnej. Przez wiele lat menadżer i profesjonalny inwestor zarządzający kwotami dochodzącymi do 40 mld zł.

Kamil Sobolewski posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe. Zdał egzaminy CFA oraz FRM, od Global Association of Risk Professionals otrzymał tytuł Financial Risk Manager. Pracował m.in. w bankach, w tym w niemieckim DG Banku, zrzeszającym lokalne banki działające pod markami Volksbank i Raiffeisenbank, oraz we francuskim Societe Generale, gdzie odpowiadał za inwestycje środków własnych banku, a przede wszystkim w funduszach emerytalnych i inwestycyjnych w Polsce i za granicą, gdzie dla marek takich jak Union Investment, PKO BP, Citibank czy Nationale-Nederlanden z sukcesami decydował o sposobie inwestowania środków o wartości sięgającej 40 miliardów złotych, zarządzał zespołami inwestycyjnymi, a także pełnił rolę stratega na potrzeby instytucji finansowej i jej klientów.

11:30 - 12:30

9 kwietnia 2024

Krótko i długofalowe cele polskiej polityki w Radzie Unii Europejskiej. Priorytety i wyzwania.

Najbliższe lata to dążenie do gospodarki zrównoważonego rozwoju, a to – oprócz przekonania do słuszności przyjętego przez Unię Europejską kierunku, również szereg obaw, jakie dzisiaj wyrażają przedsiębiorcy. Polska jest w przeddzień objęcia prezydencji w Radzie UE i będzie miała ogromny wpływ na kształtowanie polityki wspólnotowej. W trakcie panelu dyskusyjnego będziemy rozmawiać o najważniejszych celach polskiej prezydencji oraz o wyzwaniach, z którymi będzie mierzyć się Europa w związku z transformacją ESG.