speaker-photo

Klara Zamłyńska-Turek

Kierowniczka ds. ESG, Erbud Group

Pracuje w GK ERBUD od ponad 2 lat. Odpowiada za koordynację działań z zakresu ESG w GK ERBUD i wydanie pierwszego raportu ESG. Członek Komitetu ESG – organu odpowiedzialnego za zarządzanie i administrowanie kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem w grupie.

14:15 - 15:15

9 kwietnia 2024

Optymalizacja i nowe podejście do łańcuchów dostaw. Jak odpowiedzialne firmy wygrywają na zrównoważonej transformacji?

Wnioski płynące z Raportu ESG 2024: „Szanse i ryzyka” określają łańcuchy dostaw jako jedno z największych wyzwań w kontekście wymagań stawianych przez dyrektywę CSRD. Konieczność bardziej przejrzystego ujawnienia danych o łańcuchach wartości doprowadzi również do rzeczywistych zmian w działalności większości organizacji. Jak przygotować się na rewolucję? Jakie są najlepsze praktyki związane z edukacją dostawców oraz zbieraniem danych? Jak współpracować z dostawcami w celu promowania zrównoważonych praktyk?