speaker-photo

dr Joanna Róg-Dyrda

Counsel, Praktyka Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych, Kancelaria DZP

Doktor nauk prawnych, counsel w kancelarii DZP, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Specjalizuje się w doradztwie na rzecz spółek publicznych i emitentów oraz instytucji finansowych. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego oraz ESG. Doradza w kwestiach związanych z ESG, w szczególności w zakresie przygotowania instytucji finansowych do spełnienia wymogów ujawnieniowych.