speaker-photo

Renata Bem

Dyrektor Generalna, UNICEF Polska

Dyrektor Generalna UNICEF Polska i Prezes Zarządu. Związana z organizacją od ponad 12 lat w różnych rolach. Była m.in. koordynatorem ds. ładu organizacyjnego oraz doradcą dyrektora generalnego. Przez ostatnie cztery lata, pełniąc funkcję zastępcy dyrektora generalnego, nadzorowała i wspierała działania zespołów fundraisingu indywidualnego, biznesowego oraz marketingu i komunikacji. Zainicjowała zmiany w strukturze i działaniu organizacji w Polsce, w tym w zakresie współpracy z biznesem. Z wykształcenia anglistka, z zamiłowania strateg. Przez wiele lat tłumaczka ze specjalizacją prawniczą, podatkową i biznesową, współpracująca z największymi kancelariami doradztwa prawnego i podatkowego oraz firmami i przedsiębiorstwami z różnych sektorów. Negocjowała umowy dla konsorcjów tłumaczeniowych i koordynowała ich pracę.