speaker-photo

Bolesław Pilecki

Head of Sales, CRIF

Dzięki 25-letniemu doświadczeniu w zarządzaniu złożonymi procesami sprzedaży, rozwojem biznesu, Programami i działaniami operacyjnymi dobrze rozumiem, co jest wymagane do pomyślnego wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań oraz promowania silnych powiązań między zespołami.

Koncentruję się na rozwijaniu ekosystemów i wdrażaniu koncepcji zmiany ukierunkowanej na wzrost sprzedaży i efektywność organizacji.

14:15 - 15:15

9 kwietnia 2024

Optymalizacja i nowe podejście do łańcuchów dostaw. Jak odpowiedzialne firmy wygrywają na zrównoważonej transformacji?

Wnioski płynące z Raportu ESG 2024: „Szanse i ryzyka” określają łańcuchy dostaw jako jedno z największych wyzwań w kontekście wymagań stawianych przez dyrektywę CSRD. Konieczność bardziej przejrzystego ujawnienia danych o łańcuchach wartości doprowadzi również do rzeczywistych zmian w działalności większości organizacji. Jak przygotować się na rewolucję? Jakie są najlepsze praktyki związane z edukacją dostawców oraz zbieraniem danych? Jak współpracować z dostawcami w celu promowania zrównoważonych praktyk?