speaker-photo

Agata Kostarz

Z-ca Dyrektora ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju, Kierowniczka Działu ESG, LW Bogdanka

Praktyczka ESG – z doświadczenia i sposobu myślenia. Od kilkunastu lat zarządza projektami z zakresu środowiska, spraw pracowniczych i społecznych oraz odpowiedzialnych i etycznych praktyk zarządczych – w biznesie oraz organizacjach pozarządowych. Od 2017 r. jest Wiceprezeską Fundacji "Solidarni Górnicy", ale działa również w lubelskich NGO, przeciwdziałając wszelkim formom wykluczenia społecznego. Specjalizuje się w transformacji biznesu w myśl „Zielonego Ładu”. Współpracuje z MŚP dzieląc się wiedzą i wspierając w procesie budowania podstaw ESG.

14:15 - 15:15

9 kwietnia 2024

Optymalizacja i nowe podejście do łańcuchów dostaw. Jak odpowiedzialne firmy wygrywają na zrównoważonej transformacji?

Wnioski płynące z Raportu ESG 2024: „Szanse i ryzyka” określają łańcuchy dostaw jako jedno z największych wyzwań w kontekście wymagań stawianych przez dyrektywę CSRD. Konieczność bardziej przejrzystego ujawnienia danych o łańcuchach wartości doprowadzi również do rzeczywistych zmian w działalności większości organizacji. Jak przygotować się na rewolucję? Jakie są najlepsze praktyki związane z edukacją dostawców oraz zbieraniem danych? Jak współpracować z dostawcami w celu promowania zrównoważonych praktyk?