speaker-photo

dr Janusz Krupa

Prezes, Instytut Człowieka Świadomego

Prezes Instytutu Człowieka Świadomego, a jednocześnie lekarz, absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Na początku pracował w Katedrze i Klinice Endokrynologii Dziecięcej w Warszawie. Od 2011 związany z medycyną rodzinną, od 2017 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W ramach CMKP prowadzi wykłady i seminaria dla rezydentów medycyny rodzinnej oraz lekarzy innych specjalności. Na co dzień pracuje w praktyce lekarzy rodzinnych Orlik w Warszawie, udziela ok. 5-6 tysięcy konsultacji medycznych rocznie. Gorący zwolennik i propagator profilaktyki w medycynie.

12:30 - 13:30

9 kwietnia 2024

Polityka i profilaktyka zdrowotna w świetle Prezydencji Polski w Radzie UE oraz trendów, technologii, regulacji

Zdrowie jest istotnym elementem nie tylko zrównoważonego rozwoju, ale także odpowiedzialnego inwestowania. Odpowiedzialne firmy od dawna starają się tworzyć korzystne warunki pracy i dbać o dobrostan swoich pracowników. Czy nowoczesne technologie to ułatwią i wpłyną na poprawę zdrowia publicznego? Jak powinna wyglądać polityka i profilaktyka zdrowotne w świetle prezydencji Polski w Radzie UE?