speaker-photo

Robert Jędrzejowski

Prezes Zarządu, Pekabex S.A.

Jest absolwentem Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w 1996 r. ukończył wydział Prawa i Administracji na kierunku prawo, uzyskując tytuł magistra prawa. Od 1994 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych, w 2011 r. uzyskał licencję syndyka. Od początku kariery zawodowej związany był z rynkiem kapitałowym oraz bankowym.

Zdobywał doświadczenie pracując w domach maklerskich BPH oraz Raiffeisen, a następnie w międzynarodowym zespole Banku ABN AMRO. Po przejściu do ABN AMRO Securities piastował funkcję członka zarządu i odpowiadał między innymi bezpośrednio za przygotowanie i obsługę transakcji obrotu akcjami na rynku niepublicznym. Od 2002 roku jest związany z  funduszem Sovereign Capital S.A. jako jego współzałożyciel oraz prezes zarządu, jak i członek organów jej poszczególnych spółek portfelowych. Nadzorował realizację wielu projektów, angażując się w szczególności w kompleksowe transakcje restrukturyzacyjne, wymagające połączenia doświadczenia zarówno w zakresie biznesu, jak również  finansów, prawa handlowego i upadłościowego. Swoje doświadczenie wykorzystywał między innymi działając jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Wittchen, wspierając zarząd w procesie transformacji spółki.

Od 2007 r. zaangażował się we wsparcie Pekabex S.A., sprawując funkcję członka Zarządu Pekabex S.A., a od 2015 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu. Wraz z Zespołem dokonał transformacji Pekabeksu z mało znanej lokalnej firmy w upadłości, do lidera rynku budowlanego i modułowego o ambicjach europejskich, z przychodami 1,67 mln PLN w 2022 r.