speaker-photo

Jacek Gdański

Prezes, Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Ukończył skandynawistykę na Uniwersytecie Gdańskim. Jest również absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania ryzykiem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu Real Estate Economics and Finance w The London School of Economics and Political Science (LSE).

W latach 1999-2007 pracował w Ministerstwie Finansów jako radca ministra i zastępca dyrektora Departamentu Rachunkowości. Był menedżerem w instytucjach publicznych oraz spółkach prawa handlowego. Pełnił funkcję zastępcy prezesa Zarządu ds. Finansowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Był prezesem zarządu Polski Gaz TUW oraz członkiem zarządu PHN S.A. Zasiadał także w radach nadzorczych oraz komitetach audytu jednostek zaufania publicznego.

Jest biegłym rewidentem. Był członkiem Komisji Nadzoru Audytowego (2017-2020) oraz członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości (I, II i III kadencja).