speaker-photo

Agnieszka Deeg-Tyburska

General Counsel, Członek Zarządu, Polpharma

Agnieszka Deeg-Tyburska pracuje na stanowisku Radcy Prawnego Grupy Polpharma od 2015 roku. Obecnie w Polpharmie zarządza zespołami Prawnym, Compliance, Bezpieczeństwa oraz Patentowym. Jest także wiceprzewodniczącą Komitetu Prawnego ds. Leków dla Europy, a także posiada tytuł Certyfikowanego Mediatora CERP.

Od wielu lat związana z branżą farmaceutyczną, reprezentując producentów leków generycznych i innowacyjnych. W swojej dotychczasowej karierze Agnieszka posiada bogate doświadczenie w zakresie dużych i skomplikowanych transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem przejęć spółek publicznych, transakcji inwestycyjnych funduszy venture capital, reprezentowanie międzynarodowych instytucji finansowych przy przejęciach polskich banków oraz firm leasingowych. Przygotowywała również struktury MBO i LBO. Reprezentowała szereg instytucji finansowych i pożyczkobiorców w programach pożyczkowych, emisjach dłużnych papierów wartościowych oraz transakcjach leasingu finansowego.

12:30 - 13:30

9 kwietnia 2024

Polityka i profilaktyka zdrowotna w świetle Prezydencji Polski w Radzie UE oraz trendów, technologii, regulacji

Zdrowie jest istotnym elementem nie tylko zrównoważonego rozwoju, ale także odpowiedzialnego inwestowania. Odpowiedzialne firmy od dawna starają się tworzyć korzystne warunki pracy i dbać o dobrostan swoich pracowników. Czy nowoczesne technologie to ułatwią i wpłyną na poprawę zdrowia publicznego? Jak powinna wyglądać polityka i profilaktyka zdrowotne w świetle prezydencji Polski w Radzie UE?