speaker-photo

Ewa Janczukowicz-Cichosz

Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju, LPP

Ewa Janczukowicz-Cichosz odpowiedzialna w LPP za mitygowanie ryzyk ESG oraz analizę zmian otoczenia biznesowego wynikających z aktualnych wyzwań klimatycznych. Zaangażowana w proces adaptacji rozwoju firmy do nowych wymogów regulacyjnych, w tym legislacji branżowych, ale także regulacji w zakresie sprawozdawczości i raportowania niefinansowego. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących ekonomii cyrkularnej, innowacyjnych materiałów oraz tematyce wpływu na różnorodność biologiczną.

14:15 - 15:15

9 kwietnia 2024

Optymalizacja i nowe podejście do łańcuchów dostaw. Jak odpowiedzialne firmy wygrywają na zrównoważonej transformacji?

Wnioski płynące z Raportu ESG 2024: „Szanse i ryzyka” określają łańcuchy dostaw jako jedno z największych wyzwań w kontekście wymagań stawianych przez dyrektywę CSRD. Konieczność bardziej przejrzystego ujawnienia danych o łańcuchach wartości doprowadzi również do rzeczywistych zmian w działalności większości organizacji. Jak przygotować się na rewolucję? Jakie są najlepsze praktyki związane z edukacją dostawców oraz zbieraniem danych? Jak współpracować z dostawcami w celu promowania zrównoważonych praktyk?