speaker-photo

Tomasz Chomicki

Senior Manager, Samsung Electronics Polska

Zaangażowany promotor nowych technologii. Od przeszło dziewięciu lat związany zawodowo z Samsung Electronics Polska. W korporacji odpowiedzialny za rozwój biznesu, tworzenie strategicznych partnerstw biznesowych oraz obszary techniczne w regulacjach. Reprezentujący branżę IT oraz Elektroniki Konsumenckiej jak CTO w Związku Cyfrowa Polska oraz Przewodniczący Komitetu Administracji Cyfrowej w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Członek Rady – Akademii Łomżyńskiej, Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyber bezpieczeństwo. Partner prowadzący w Śląskim Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE oraz Partner prowadzący w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

15:15 - 16:15

9 kwietnia 2024

Mieszkania przyszłości - ekologia, automatyzacja, budownictwo modułowe.

Według danych Statisty, w 2022 liczba lokali mieszkalnych w Polsce na tysiąc mieszkańców wynosiła 413. Spośród osiemnastu krajów poddanych analizie Polska zajęła szesnaste miejsce – gorzej wypadają wyłącznie Wielka Brytania (z wynikiem 371) oraz Grecja (z wynikiem 285).Szacuje się, że w Polsce brakuje dwóch milionów mieszkań. Czy budownictwo modułowe może być lekarstwem na te niedobory?