speaker-photo

prof. Artur Nowak – Far

SGH

Profesor zwyczajny Szkoły Głównej Handlowej. W 2007 r. został wpisany na listę adwokatów w ramach Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Członek zarządu FIDE, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, członek European Union Studies Association. W latach 2007-2013 wchodził w skład kolegium Najwyższej Izby Kontroli W roku 2013 powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Autor książek oraz opracowań naukowych z dziedziny prawa europejskiego, a także administracji publicznej.

11:30 - 12:30

9 kwietnia 2024

Krótko i długofalowe cele polskiej polityki w Radzie Unii Europejskiej. Priorytety i wyzwania.

Najbliższe lata to dążenie do gospodarki zrównoważonego rozwoju, a to – oprócz przekonania do słuszności przyjętego przez Unię Europejską kierunku, również szereg obaw, jakie dzisiaj wyrażają przedsiębiorcy. Polska jest w przeddzień objęcia prezydencji w Radzie UE i będzie miała ogromny wpływ na kształtowanie polityki wspólnotowej. W trakcie panelu dyskusyjnego będziemy rozmawiać o najważniejszych celach polskiej prezydencji oraz o wyzwaniach, z którymi będzie mierzyć się Europa w związku z transformacją ESG.