speaker-photo

Prof. dr hab. Marcin Czech

Marcin Czech jest profesorem n. med. i n. o zdrowiu, dr. hab. n. ekon., absolwentem programu MBA, Studium Ekonomiki Zdrowia UW, Akademii Psychologii Przywództwa, specjalistą epidemiologii i zdrowia publicznego, wykładowcą Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Matki i Dziecka, gdzie zajmuje stanowisko kierownika Zakładu Farmakoekonomiki oraz kierownika Zespołu ds. Kontroli Zakażań Szpitalnych.

Gościnnie wykłada na studiach MBA SGH-WUM, Wydziale Zarządzania UW oraz jako wizytujący profesor na Uniwersytetach w Sofii i w Astanie.

W latach 2017-19 był wiceministrem zdrowia nadzorującym i współzarządzającym Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji oraz odpowiadającym za współpracę międzynarodową Polski w zakresie zdrowia.

Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, członkiem Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, członkiem Prezydium Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego PAN.

12:30 - 13:30

9 kwietnia 2024

Polityka i profilaktyka zdrowotna w świetle Prezydencji Polski w Radzie UE oraz trendów, technologii, regulacji

Zdrowie jest istotnym elementem nie tylko zrównoważonego rozwoju, ale także odpowiedzialnego inwestowania. Odpowiedzialne firmy od dawna starają się tworzyć korzystne warunki pracy i dbać o dobrostan swoich pracowników. Czy nowoczesne technologie to ułatwią i wpłyną na poprawę zdrowia publicznego? Jak powinna wyglądać polityka i profilaktyka zdrowotne w świetle prezydencji Polski w Radzie UE?