speaker-photo

Róża Thun

Europosłanka
11:30 - 12:30

9 kwietnia 2024

Krótko i długofalowe cele polskiej polityki w Radzie Unii Europejskiej. Priorytety i wyzwania.

Najbliższe lata to dążenie do gospodarki zrównoważonego rozwoju, a to – oprócz przekonania do słuszności przyjętego przez Unię Europejską kierunku, również szereg obaw, jakie dzisiaj wyrażają przedsiębiorcy. Polska jest w przeddzień objęcia prezydencji w Radzie UE i będzie miała ogromny wpływ na kształtowanie polityki wspólnotowej. W trakcie panelu dyskusyjnego będziemy rozmawiać o najważniejszych celach polskiej prezydencji oraz o wyzwaniach, z którymi będzie mierzyć się Europa w związku z transformacją ESG.