speaker-photo

Wojciech Konieczny

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
12:30 - 13:30

9 kwietnia 2024

Polityka i profilaktyka zdrowotna w świetle Prezydencji Polski w Radzie UE oraz trendów, technologii, regulacji

Zdrowie jest istotnym elementem nie tylko zrównoważonego rozwoju, ale także odpowiedzialnego inwestowania. Odpowiedzialne firmy od dawna starają się tworzyć korzystne warunki pracy i dbać o dobrostan swoich pracowników. Czy nowoczesne technologie to ułatwią i wpłyną na poprawę zdrowia publicznego? Jak powinna wyglądać polityka i profilaktyka zdrowotne w świetle prezydencji Polski w Radzie UE?