speaker-photo

dr Bartosz Rydliński

Adiunkt, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

współzałożyciel Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Stypendysta Carnegie Endowment for International Peace, visiting researcher na Uniwersytecie Georgetown w 2014 i 2022 roku.

11:30 - 12:30

9 kwietnia 2024

Krótko i długofalowe cele polskiej polityki w Radzie Unii Europejskiej. Priorytety i wyzwania.

Najbliższe lata to dążenie do gospodarki zrównoważonego rozwoju, a to – oprócz przekonania do słuszności przyjętego przez Unię Europejską kierunku, również szereg obaw, jakie dzisiaj wyrażają przedsiębiorcy. Polska jest w przeddzień objęcia prezydencji w Radzie UE i będzie miała ogromny wpływ na kształtowanie polityki wspólnotowej. W trakcie panelu dyskusyjnego będziemy rozmawiać o najważniejszych celach polskiej prezydencji oraz o wyzwaniach, z którymi będzie mierzyć się Europa w związku z transformacją ESG.