speaker-photo

Dariusz Standerski

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji

Doktor ekonomii, prawnik. Wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2015-2023 główny ekonomista i członek Zarządu Fundacji Kaleckiego. W latach 2019-2023 dyrektor ds. legislacji w Klubie Parlamentarnym Lewicy. Autor ponad 200 projektów ustaw, w tym z zakresu spraw gospodarczych i społecznych. Współautor analizy „Cyfrowe państwo. Strategia dla Polski”, zawierającej stan rozwoju technologii cyfrowych w Polsce, Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej, a także konkretne zadania i cele stojące przed Polską w obszarze cyfrowym. Członek poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Zarządu Krajowego partii Nowa Lewica. Pochodzi z Rożnowa w województwie wielkopolskim.

10:05 - 11:30

9 kwietnia 2024

Sztuczna inteligencja a ESG - wyzwania przyszłości

  • Przedstawienie najważniejszych wniosków płynących z Raportu: “Sztuczna inteligencja a ESG. Wyzwania przyszłości”
  • Prelekcja dr Maciej Kaweckiego "Świat Halucynacji"
  • Panel dyskusyjny