Przyszłość rynku energii

Przyszłość rynku energii

Dyskusja o przyszłości rynku energii to poszukiwanie sposobów na niskoemisyjność. Maciej Tomecki, kierownik projektu PKN Orlen, podkreślił, że w ostatnim czasie w ich firmie zaszły spore zmiany w zakresie energetyki. – Do tej pory myśleliśmy o energetyce jako o sektorze,…
 Jak będziemy mieszkać za 10 lat?

Jak będziemy mieszkać za 10 lat?

Zrównoważone budownictwo stanowi wyzwanie dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w tworzenie miast przyszłości. Zdaniem Agnieszki Głowackiej, vice president of ERBUD GROUP, ogromną rolę w budowaniu miast przyszłości odegra drewno certyfikowane. – Budownictwo obarczone jest dużymi grzechami, jeśli chodzi o ochronę środowiska.…
 Pracodawca i pracownik przyszłości

Pracodawca i pracownik przyszłości

Miejsca pracy powinny być elastyczne, dostosowane do potrzeb i możliwości pracowników. Między innymi do takiego wniosku sprowadził nas panel poświęcony pracy przyszłości. Gościem specjalnym wydarzenia była Barbara Socha, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej. Zwróciła uwagę…
 Jak zmienią się banki i instytucje finansowe?

Jak zmienią się banki i instytucje finansowe?

Zielona transformacja oznacza dla polskiej i światowej gospodarki szansę na lepszą przyszłość. Szczególną rolę w tym procesie odegra sektor finansowy. Według regulatora to właśnie banki i instytucje finansowe zobowiązane są jako pierwsze uwzględniać w swoich procesach ryzyka pozafinansowe. Czy regulacje…