Jak zmienią się banki i instytucje finansowe?

Jak zmienią się banki i instytucje finansowe?

Zielona transformacja oznacza dla polskiej i światowej gospodarki szansę na lepszą przyszłość. Szczególną rolę w tym procesie odegra sektor finansowy. Według regulatora to właśnie banki i instytucje finansowe zobowiązane są jako pierwsze uwzględniać w swoich procesach ryzyka pozafinansowe. Czy regulacje…