Poznaj nas bliżej Polskie Stowarzyszenie ESG

 Polskie Stowarzyszenie ESG (PSE) to największa w Polsce organizacja zrzeszająca liderów zrównoważonej transformacji: firmy, organizacje, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego, które aktywnie wdrażają idee ESG, działają w duchu zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego, dbają o ład korporacyjny i pracowników oraz są odpowiedzialne społecznie.

O nas

ESG & Sustainability Forum

29 marca 2023 r.

+
firm w Polsce
będzie raportować ESG
do 2026 r.
+
firm obecnie ma obowiązek
raportowania ESG

o ESG Dlaczego ESG jest tak ważne w Twojej firmie?

ESG (Environment, Social, Governance) tworzy realną wartość. To holistyczne spojrzenie prowadzenia biznesu jest ważne zarówno dla klientów jak i da inwestorów. Dzisiejsze oczekiwanie prowadzenia biznesu w zrównoważony sposób przekłada się bezpośrednio na wzrost wartości organizacji. ESG ogranicza ryzyko dla biznesu, wzmacnia konkurencyjność przedsiębiorstwa oraz jest wartością dla pracowników.

Nasze projekty Zobacz co zrobiliśmy w 2022 roku

W 2022 roku zorganizowaliśmy Galę Innowatorów ESG, Konkurs Innowator ESG 2022 oraz wspólnie z Instytutem Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS i firmą badawczą Quality Watch wydaliśmy Raport "Koszty i wyzwania ESG".